OPATROVATEĽSTVO

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • absolvent bude mať komplex odborných poznatkov a zručností nevyhnutných k výkonu práce opatrovateľa
  • cieľ kurzu je pripraviť absolventa pre osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu
  • uplatnenie absolventov je v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach zdravotníckej starostlivosti ako opatrovatelia, príp. ako prevádzkovatelia predmetnej živnosti

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť.

  • jedná sa o denné alebo večerné štúdium,
  • individuálny prístup,
  • študijný materiál na CD v cene, prax v našom alebo Vami vybranom zariadení
  • certifikát platný na SK a v EU
  • možnosť práce v zahraničí
  • NJ pre opatrovateľky 50 vyuč.hod.

Obsahová náplň

Učebný plán: úvod do opatrovateľstva okolie opatrovaného pohodlie a pohyblivosť pomoc pri udržiavaní hygieny tela pomoc pri obliekaní a vyzliekaní pomoc pri zabezpečovaní stravy, správnej výživy a samostatnom jedení pomoc pri vyprázdňovaní a pri likvidácii výlučkov pomoc pri relaxácii a zavádzaní vhodného spánkového režimu pomoc opatrovanému pri chorobe pomoc pri užívaní liekov komunikácia/pomoc pri vyjadrovaní potrieb pomoc pri uzdravovaní rekreačné aktivity učenie a opätovné učenie umierajúci človek bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,etika a morálka v opatrovateľskej službe tréning sociálnych zručností prax vo vybraných soc. a zdrav. Zariadeniach záverečné skúšky

Lektor:
Náš lektorský tím tvoria odborníci s pedagogickými skúsenosťami, ktorí sú pripravení na vedenie kurzov . Odborné vzdelávanie prebieha v prevádzkach partnerov.

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

07.03.2018 - 11.04.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Izabela Sýkorová
mobil:
+421 907 761 *** zobraziť

email:
manager@... zobraziť


Adresa
Družstevná 10, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 761 *** zobraziť

mobil:
+421 907 761 *** zobraziť

email:
kurzy.swallow@... zobraziť

web: beautyschool.sk/

Adresa
BEAUTY SCHOOL
Družstevná 10, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)