DETAIL KURZU

Daň z pridanej hodnoty - Ing. Vladimír Ozimý - Košice/ fyzická účasť alebo online diaľkovo + mesačné poradenstvo zadarmo

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Školenie je určené pre ekonómov a účtovníkov, ktorí si potrebujú obnoviť a prehĺbiť svoje znalosti zákona o dani z pridanej hodnoty. Na školení sa budeme aj venovať dôležitým zmenám v zákone od roku 2019, aby ste boli včas pripravení na ich aplikáciu vo vašej profesionálnej pra­xi.

Obsah kurzu

Registrácia na účely DPH a zábezpeka pri registrácii od 1. 1. 2019 (zmena v oblasti obratu na účely zákona a rizikových osôb)
Zavedenie poukážok a vplyv na princíp DPH (jednoučelové a viacúčelové poukážky – riziko darčekových poukazov)
Rizikové osoby a ručenie za daň od 1. 1. 2018
Prepravné služby spojené s vývozom tovaru a dovozom tovaru z pohľadu judikatúry ESD a aplikácia v praxi od 1. 1. 2018 (dovoz a vývoz tovaru)
Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku zameraný najmä na tovar ako obilniny v kapitolách 10 a 12 a predmety zo železa od 1. 1. 2018 a aplikačné problémy pri vyhotovení faktúr (doklady ERP) s úpravou od 1.1.2019
Dodanie stavieb a pozemkov komplexne od 1. 1. 2018 a 1.1.2019 (vznik daňovej povinnosti, prenos daňovej povinnosti, oslobodené plnenie, zmena účelu), nájomné vzťahy
Trojstranný obchod a podávanie súhrnného výkazu od 1. 1. 2018
Princípy fakturácie od 1. 1. 2019 (faktúra, povinnosť, obsah, súhrnná faktúra)
Zmeny pri zrušení registrácie za platiteľa DPH od 1. 1. 2019
Pomerné odpočítanie dane pri hnuteľnom investičnom majetku od 1.1.2019 – väzba na § 49 ods. 5 a § 54d
Finančný prenájom od 1.1.2019 – aplikačné problémy
Ubytovacie služby a zmena sadzby DPH – ubytovanie so stravou v praxi
Bezodplatne dodaný tovar od 1.1.2019
Zmeny v záznamovej povinnosti
Nárok na odpočítanie dane a aplikačné problémy v praxi

Priebeh školenia:

  • 08:00 – 09:00 Prezentácia
  • 09:00 – 10:30 Seminár
  • 10:30 – 10:45 Prestávka č. I
  • 10:45 – 12:30 Seminár
  • 12:30 – 13:00 Prestávka č. II
  • 13:00 – 14:00 Seminár
  • V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo
  • V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo

Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/A Košice.

NIE STE Z KOŠÍC? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MÔŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor