DETAIL KURZU

Cestovné náhrady a vysielanie zamestnancov do zahraničia - Júlia Pšenková - Banská Bystrica/ fyzická účasť alebo online diaľkovo + mesačné poradenstvo zadarmo

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Cieľom školenia je ponúknuť komplexný pohľad na problematiku cestovných náhrad a tuzemských aj zahraničných pracovných ciest zamestnancov. Budeme sa venovať aj Zákonníku práce a jeho aktuálnym novelizáciám. Rozoberieme si aj ustanovenia o pracovnej zmluve a všetky náležitosti týkajúce sa pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Obsah kurzu

Miesto konania:

  • Banská Bystrica
  • Mestský úrad
  • Veľká sieň, 1. poschodie
  • ČSA 26

NIE STE z Banskej Bystrice? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

Cestovné náhrady

definícia pracovnej cesty
osoby s nárokom na cestovné náhrady
príkaz na pracovnú cestu
paušalizácia cestovných náhrad
prerušenie pracovnej cesty
náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste – ubytovanie, doprava, ostatné vedľajšie výdavky
stravné pri tuzemskej pracovnej ceste – nárok, krátenie, výpočet
zahraničná pracovná cesta – definícia
plnenia pri zahraničnej pracovnej ceste
stravné pri zahraničnej pracovnej ceste – nárok, krátenie, výpočet
vreckové
záloha
vyúčtovanie pracovnej cesty
kurzové rozdiely
lehoty, termíny
formulár A1 pri zahraničnej pracovnej ceste do štátov EU a EHP

Vysielanie zamestnancov do zahraničia:

Pracovno-právny aspekt vysielania
formy vysielania
zmluvy o vyslaní medzi právnymi subjektmi
vysielacia zmluva pre zamestnanca
dodatky pracovných zmlúv pre vyslaných zamestnancov
cestovné náhrady pri vyslaní
Sociálne zabezpečenie
vysielanie do krajín EÚ, a mimo EÚ
určenie rozhodnej legislatívy
formuláre A1
sociálne a zdravotné poistenie, registrácia, postupy
Daň zo závislej činnosti
preddavky na mzdu
ročné zúčtovanie dane vyslaných zamestnancov
daňové priznania vyslaných zamestnancov

Priebeh školenia:

  • 08:00 – 09:00 Prezentácia
  • 09:00 – 10:30 Seminár
  • 10:30 – 11:00 Prestávka č. I
  • 11:00 – 12:30 Seminár
  • 12:30 – 12:45 Prestávka č. II
  • 12:45 – 14:00 Seminár

V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, občerstvenie, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo

V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor