Detail kurzu

Ako zvýšiť efektivitu vášho tímu - Lumina Team - 1 dňový kurz

Lumina Learning, s.r.o

Popis kurzu

Kľúčom k vytvoreniu vysoko výkonného tímu je pochopenie osobnosti každého jedného člena tímu

Lumina Team ponúka pohľad do dynamiky tímu a pochopenie tímových rolí a preferencií. Prináša poznanie seba a svojho tímu, na základe ktorého sa rozhodujete pre vaše dôležité a zásadné interakcie v rámci tímu. Dozviete sa kde sa v rámci tímu a tímovej dynamiky nachádzate a dopĺňate ho a kde sú vaše tímové slepé miesta.

Workshop je určený pre malé tímy max. 12 členov, alebo pre časti väčších tímov. Na workshope spoznáte svoje osobnostné kvality a kvality jednotlivých členov vášho tímu. Na konci workshopu budete vedieť ako ďalej postupovať aby členovia vášho tímu spolupracovali s maximálnou efektivitou.

Obsah kurzu

Jednodňový kurz

od 9.00 do 17.00 hod

Každý jednotlivec v tíme má vlastnú osobnosť, ale aj skupina ako celok často nadobúda vlastnú identitu.

Lumina Team napomáha hlavne v týchto bodoch.

 • zlepšiť efektívnejšiu komunikáciu so svojim tímom
 • vedieť čo robiť keď tím nepodáva adekvátny výkon
 • oceniť rozmanitosť a rôznorodosť
 • vytvoriť vysoko výkonný tím

úvod

 • ciele workshopu
 • Icebreaker - cvičenia s kartami

Práca s vašim osobnostným portrétom

 • 4 farebné energie
 • 8 aspektov
 • 24 osobnostných kvalít
 • 3 osobnosti /prirodzená, každodenná, prehnaná/

Prehľad digitálnych nadstavieb nástroja Lumina Spark

 • Spark Coach
 • Journey to composure.

Lumina Team

 • využitie nástroja Lumina Team pri práci s tímami.

Cesta k lepšej tímovej spolupráci

Lumina Team ponúka alternatívy, ako odovzdať tímu dôležité informácie, aby boli prijaté spôsobom, ktorý prispeje a pomôže k efektívnej zmene.

Naši klienti poukazujú na skúsenosti s workshopmi Lumina Team, ako skutočný "Aha" moment.

Jednoduché cvičenia a efektívne vizuálne prvky okamžite zdôrazňujú kvality a správanie v rámci tímu.

Výsledkom je motivácia ľudí, ktorý pracujú vo vysoko výkonných tímoch, ktoré dosahujú lepšie výsledky.

Profil Lumina Team ukáže presne, kde a ako ľudia zapadajú do svojho tímu, ako aj jeho potenciálne slepé miesta. Na základe týchto informácií si môžu členovia tímu spoločne vytvoriť prostredie tímu s vysokým výkonom.


Cieľová skupina

Jednodňový kurz je určený pre malé aj väčšie tímy. Spolupracujúce face to face a spolupracujúce na diaľku.
Poznámka k cene

Cena kurzu je za jedného člena tímu, zahŕňa aj 35 stranový osobnostný portrét v hodnote 100 EUR.

Hodnotenie
Organizátor