Detail kurzu

Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - pokročilí

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Popis kurzu

Naučiť účastníkov resp. ich oboznámiť:

 • so zákonnou úpravou v AML/CTF oblasti so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností,
 • so spôsobom ohlasovania NOO a realizáciou zdržania neobvyklej obchodnej operácie.

Obsah kurzu

1. blok:

 • stručný úvod do problematiky
 • zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
 • spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO
 • problematika ohlasovania opakovaných NOO
 • indikátory a typické formy NOO vrátane možných scenárov pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO
 • vykonávanie starostlivosti o klienta
 • hodnotenie rizikovosti klienta

2. blok:

 • rozbor prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových faktorov
 • podvodné transakcie a postup pri ich riešení

3. blok:

 • diskusia, otázky

Cieľová skupina

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky, zamerané na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Je vhodný tiež pre zamestnancov útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti boja proti podvodom, pracovníkov pobočiek a expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú obchody.

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Mario Goliaš
+421 905 436 719
mario.golias@ibv-nbs.sk

Hodnotenie
Organizátor