DETAIL KURZU

Ukončenie používania ERP a nové pokladnice e-kasa, dobrovoľne od 1.4.2019 a povinne od 1.7.2019 - Ing. Jarmila Kucejová - FS SR

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

1. Čo priniesla novela zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP
- najdôležitejšie zmeny, ich význam a dopad na podnikateľa, dátumy
účinnosti, zmeny v povinnostiach podnikateľa.

2. Výklad nových základných pojmov používaných v zákone o ERP
- pokladnica e-kasa klient, on-line registračná pokladnica , systém
e-kasa, e-kasa zóna podnikateľa, chránené dátové úložisko, hraničná
doba odozvy, oprava zaslanej položky a ostatné

3. Virtuálna registračná pokladnica verzus on-line registračná pokladnica – zadefinovanie rozdielov v technických požiadavkách aj v povinnostiach podnikateľa

4. Prechod z používania elektronickej registračnej pokladnice na
pokladnicu e-kasa klient
- ukončenie používania ERP ( všetky zákonné možnosti)
- začatie používania pokladnice e-kasa klient
- správne načasovanie týchto úkonov

5. Evidovanie tržieb on-line registračnou pokladnicou (off-line
režim, on-line režim)

6. Predajné miesto bez možnosti internetového pripojenia odklad zo zasielania údajov do e-kasa systému (proces, lehoty, náležitosti)

7. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient, vklad a výber hotovosti z pokladnice e-kasa klient, neplatný doklad

8. Archivačné povinnosti

9. Nová forma kontroly dodržiavania zákona o ERP orgánmi finančnej správy

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, obed,

Hodnotenie
Organizátor