DETAIL KURZU

DPH v praktických príkladoch so zameraním na zmeny od 1.1.2019 - Bratislava - lektor: Martin Tužinský

Od:

ProFuturion accounting, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Zaujímate sa o zmeny v zákone o DPH? Prijmite naše pozvanie na pripravované školenie k problematike platnej legislatívy v oblasti DPH od 1.1.2019. Školenie prinesie prehľad legislatívy, praktické príklady i priestor na Vaše otázky z praxe. Predmetom školenia budú napríklad témy poukazov, hmotného a nehmotného majetku, ale aj oprava základu dane. Tešíme sa na stretnutie v mestách Bratislava, Žilina, Poprad a Banská Bystrica!

Lektor školenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Termín: 17.04.2019 v Bra­tislave (Hotel Saffron****, Bratislava)

Tešíme sa na Vašu účasť!

Obsah kurzu

Nehnuteľný a hnuteľný majetok v praktických príkladoch od 01.01.2019

 • režimy DPH pri predaji nehnuteľností,
 • režimy DPH pri prenájme nehnuteľností,
 • ubytovacie služby od 01.01.2019,
 • pomerné odpočítanie DPH,
 • zmena účelu použitia majetku,
 • zmena rozsahu použitia majetku a zmeny pri hnuteľnom majetku (napr. autá) od 01.01.2019,
 • bezodplatné dodanie služby v súvislosti s poskytnutím hnuteľného majetku na iný účel ako podnikanie,
 • odlišnosti legislatívy platnej do 31.12.2018 a po 01.01.2019,
 • problémy v praxi,
 • bezodplatné dodanie tovaru, súčasti tovaru,
 • finančný prenájom a DPH,
 • osobitné povinnosti pri predaji, krádeži a likvidácii majetku z pohľadu dane z príjmov a DPH.

Vybrané ďalšie najdôležitejšie zmeny platné od 01.01.2019:

 • zmena v definícií obratu pre účely DPH, najčastejšie chyby a príklady,
 • zmeny v tuzemskom prenose daňovej povinnosti,
 • zmeny v oblasti fakturácie,
 • ostatné zmeny v zákone o DPH.

Poukazy:

 • jednoúčelové a viacúčelové poukazy,
 • princípy DPH uplatňované pri poukazoch na predaj služieb a tovaru,
 • poukazy z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov,
 • poukazy a ERP.
 • ostatné zmeny v zákone o DPH.

Oprava základu dane a úprava odpočítanej dane v praktických príkladoch

 • oprava základu dane,
 • úprava odpočítanej dane,
 • úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku.

Dodanie tovarov a služieb v praktických príkladoch a najčastejšie chyby v praxi.

Cieľová skupina

Účtovníci, finanční riaditelia, ekonómovia, podnikatelia…

Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: účasť na školení, študijný materiál, občerstvenie (káva, čaj, voda) a teplý obed.

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Vašková
+421 949 500 370
vzdelavanie@profuturion.sk

Hodnotenie
Organizátor