DETAIL KURZU

Jarná škola praktického účtovníka (3-dňová konferencia) - Tužinský/Ozimý/Furmaník

Od:

ProFuturion accounting, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Ako spojiť vzdelávanie s oddychom? Dovoľujeme si Vás pozvať na štvrtý ročník obľúbenej júnovej konferencie „Jarná škola praktického účtovníka“ s bohatým odborným programom a obľúbeným zložením lektorského tímu.

Tešiť sa môžete na:

 • 3 dni plné zaujímavých a podnetných prednášok;
 • vzdelávanie s odborníkmi z praxe, daňovými poradcami Ing. Vladimírom Ozimým a Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD. a autorom portálu ludskourecou.sk – Ing. Petrom Furmaníkom;
 • oddych a wellness procedúry v prostredí Nízkych Tatier v hoteli Chopok****, ktorý získal za rok 2018 v rebríčku hodnotenia Trend Top hotely 1.miesto v kategórii 4* hotelov na Slovensku;
 • večerný účtovnícky bowlingový & biliardový turnaj;
 • pobyt je možný aj so sprievodnou osobou (napr. manžel, partner), ktorá sa na konferencii nezúčastňuje.

Termín: 10.06.-12.06.2019 **Miesto: Hotel CHOPOK, Demänovská Dolina, Nízke Tatry****

Lektori:

 • Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z pridanej hodnoty.

Špecialista na dane a účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov, svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a daňovému poradenstvu.

 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo.

Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor od roku 2008 a autor odborných článkov a publikácií. Venuje sa i spracovaniu účtovníctva, daňovému poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností.

 • Ing. Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a priaznivec motivačného podnikateľského prostredia. Autor portálu www.ludskourecou.sk a danovepriznani­edph.sk, bloger, poradca a lektor.

Obsah kurzu

I. deň (Ozimý&Tužinský) = 09:30 – 15:30 h

Nehnuteľný a hnuteľný majetok v praktických príkladoch od 01.01.2019

 • režimy DPH pri predaji nehnuteľností,
 • režimy DPH pri prenájme nehnuteľností,
 • ubytovacie služby od 01.01.2019,
 • pomerné odpočítanie DPH,
 • zmena účelu použitia majetku,
 • zmena rozsahu použitia majetku a zmeny pri hnuteľnom majetku (napr. autá) od 01.01.2019,
 • bezodplatné dodanie služby v súvislosti s poskytnutím hnuteľného majetku na iný účel ako podnikanie,
 • odlišnosti legislatívy platnej do 31.12.2018 a po 01.01.2019,
 • problémy v praxi,
 • bezodplatné dodanie tovaru, súčasti tovaru,
 • finančný prenájom a DPH,
 • osobitné povinnosti pri predaji, krádeži a likvidácii majetku z pohľadu dane z príjmov a DPH.

Vybrané ďalšie najdôležitejšie zmeny platné od 01.01.2019

 • zmena v definícií obratu pre účely DPH, najčastejšie chyby a príklady,
 • zmeny v tuzemskom prenose daňovej povinnosti,
 • zmeny v oblasti fakturácie,
 • ostatné zmeny v zákone o DPH.

Poukazy

 • jednoúčelové a viacúčelové poukazy,
 • princípy DPH uplatňované pri poukazoch na predaj služieb a tovaru,
 • poukazy z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov.
 • poukazy a ERP.
 • ostatné zmeny v zákone o DPH.

Oprava základu dane a úprava odpočítanej dane v praktických príkladoch

 • Oprava základu dane
 • Úprava odpočítanej dane
 • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku

Dodanie tovarov a služieb v praktických príkladoch a najčastejšie chyby v praxi

II. deň (Furmaník & Tužinský) = 09:00 – 15:30 h

Praktické odporúčania pre fyzické osoby

 • Nehnuteľnosti
 • Zmena právnej formy FO
 • Výhodnosť jednotlivých foriem podnikania a režimov zdaňovania

Praktické odporúčania pre právnické osoby

 • Zamestnanci vs. živnostníci
 • Najčastejšie problémy v súvislosti so zamestnancami z účtovného a daňového hľadiska
 • Spoločníci / konatelia
 • Osobitosti jednoosobových a menších spoločností
 • Transferová dokumentácia od 01.01.2019

Vybrané problémy

 • Prehľad platobných brány pre e-shopy či akýkoľvek internetový predaj (objednávka a zálohová faktúra, platba na dobierku, PayPal, Braintree, TrustPay, GoPay, Besteron) + tipy na ich účtovanie
 • Fakturácia pri webovom predaji – napr. objednávka vs. faktúra k prijatej platbe vs vyúčtovacia faktúra, časové rozlíšenie pri predplatnom a pod. nielen z pohľadu predávajúceho
 • Nákupy v zahraničí a vrátenie DPH
 • Chyby pri určovaní obratu na účely DPH po 01.01.2019
 • Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a ZDPH a všetko čo s tým v súvisí v kocke.
III. deň (Tužinský) = 09:00 – 15:00 h

Chyby pri účtovaní hotovostného / bezhotovostné­ho styku

 • Chyby pri účtovaní na bankovom / kontokorentnom účte
 • Platobné karty a najčastejšie chyby pri účtovaní platobnými kartami
 • Chýbajúce doklady a spôsob ich „nahradenia“
 • Neprípustné transakcie s hotovosťou a hotovostné limity / obmedzenia

Správne uplatňovanie prepočtu cudzej meny a kurzové rozdiely

 • Prevody medzi účtami, výber a vklady hotovosti a účet 261 – Peniaze na ceste
 • Platby platobnými kartami v cudzej mene
 • Platby v cudzej mene v hotovosti, ak účtovná jednotka nemá valutovú pokladnicu
 • Zahraničné pracovné cesty a prepočet cudzej meny
 • Preddavky a cudzia mena
 • Správne uplatňovanie kurzov z pohľadu DPH

Najčastejšie chyby pri účtovaní dlhodobého majetku

 • Určenie dátumu zaradenia majetku do používania
 • Určenie dátumu vyradenia majetku do používania
 • Zložky obstarávacej ceny a najčastejšie chyby
 • Oceňovanie majetku (účtovné vs. daňové)
 • Technické zhodnotenie majetku vs. opravy majetku
 • Príslušenstvo k majetku
 • Úpravy ocenenia majetku
 • Majetok a DPH – aké najčastejšie chyby robia podnikatelia
 • Súčasti majetku a DPH

Najčastejšie chyby pri účtovaní pohľadávok, opravných položiek a rezerv

 • Najčastejšie chyby pri účtovaní pohľadávok
 • Správne zúčtovanie opravných položiek
 • Správne zúčtovanie rezerv

Najčastejšie chyby pri účtovaní zásob

 • Oceňovanie zásob
 • Skladová evidencia
 • Účtovanie zliav z nakúpených zásob
 • Zásoby a DPH

Náklady a výnosy

 • Sporné účty v praxi
 • Nesprávne účtovanie na účtoch nákladov
 • Nesprávne účtovanie na účtoch výnosov

Technika vedenia účtovníctva

 • Analytické účty
 • Podsúvahové účty
 • Náležitosti účtovného dokladu
 • Súhrnné doklady z pohľadu účtovného a z pohľadu DPH
 • Archivácia dokladov

DPH

 • Nesprávne určenie vzniku daňovej povinnosti
 • Správne určenie základu dane
 • Správne určenie režimu DPH

V účastníckom poplatku 275 € bez DPH (330 € s DPH) je zahrnuté:

 • účasť na 3 dňoch konferencie
 • rozsiahle pracovné materiály a písacie potreby
 • občerstvenie počas konferencie

Účastníci sa môžu na konferencii zúčastniť s ubytovaním alebo bez ubytovania v hoteli.

Záujemcovia o ubytovanie v hoteli Chopok majú počas konferencie v hoteli zvýhodnenú cenu ubytovania. Ubytovanie sa rezervuje individuálne; po prihlásení na konferenciu Vám zašleme zľavový kód k ubytovaniu a pokyny k rezervácii izby. Ubytovaní hostia majú v hoteli zabezpečené:

 • ubytovanie na 2–3 noci (podľa výberu)
 • stravovanie (raňajky, obedy, večere)
 • wellness a saunový svet
 • parkovanie
 • zvýhodnená cena klasickej masáže

Cena ubytovania v hoteli Chopok: na 2 noci (10.6.-12.6.):

 • pri obsadení izby 2 účastníkmi = 182,80 € s DPH / osoba (t.j. 365,60 € s DPH pre 2 osoby)
 • pri obsadení izby 1 osobou = 271,60 € s DPH

na 3 noci (9.6.-12.6.):

 • pri obsadení izby 2 účastníkmi = 253,20 € s DPH / osoba (t.j. 506,40 € s DPH pre 2 osoby)
 • pri obsadení izby 1 osobou = 386,40 € s DPH

Účastník konferencie môže byť ubytovaní i so svojou sprievodnou osobou (napr. manžel, partner). Sprievodná osoba sa nezúčastňuje na konferencii, ale môže byť v hoteli s účastníkom konferencie ubytovaná. Samozrejme má zabezpečenie stravu i wellness služby v hoteli.

Tešíme sa na stretnutie v hoteli Chopok!

Cieľová skupina

Účtovníci, ekonómovia, podnikatelia.

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Vašková
+421 949 500 370
vzdelavanie@profuturion.sk

Hodnotenie
Organizátor