Detail kurzu

Ako si nastaviť dobrý Time Management

TOP CONSULT GROUP, s.r.o.

Popis kurzu

 • Pochopiť princípy správneho časového manažmentu a naučiť sa efektívne redukovať časový stres v každodenných situáciách
 • Chrániť sa pred syndrómom vyhorenia technikami manažmentu stresu a psychohygienou v práci

Obsah kurzu

Čo je Time Management

 • Riadenie času alebo úloh?
 • Hodnoty života a dimenzie osobnosti
 • Čas a kvalita života / Čas a naša výkonnosť
 • Určenie vlastného typu osobnosti - silných a slabých stránok 


5 krokov dobrého Time Managementu

 • Definovanie cieľov
 • Stanovenie priorít – naliehavosť vs. dôležitosť
 • Plánovanie a jeho pravidlá
 • Čas pre seba (work - life balance)
 • Analýza strát času + kroky k ich odstráneniu
 • Vlastná výkonnostná krivka


Manažment stresu a psychohygiena v práci

 • Rozpoznanie vlastných stresových faktorov v práci a ich eliminácia
 • Naučme sa hovoriť asertívne "NIE"
 • Príznaky syndrómu vyhorenia a ako s nimi pracovať

Cieľová skupina

Všetci, ktorí sa potrebujú naučiť princípy správneho časového manažmentu a manažmentu stresu a zefektívniť svoju prácu správnymi technikami práce s časom a so sebou samým (zamestnanci, manažéri, obchodníci, študenti).

Certifikát osvedčenie o absolvovaní tréningu Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Hodnotenie
Organizátor