DETAIL KURZU

Špeciality z daňovej kuchyne (1-dňové školenie)

Od:

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Žilina

Popis kurzu

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od Ing. Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás zoznámime s horúcimi témami a riešeniami najproblematic­kejších oblastí v DPH a dane z príjmov na Slovensku, ktoré namieša váš obľúbený daňový poradca podľa aktuálne najvyhľadávanejších otázok súvisiacich s danou problematikou v praxi. Variť sa bude zahorúca, a preto neváhajte a príďte si aj vy po praktické odpovede a množstvo užitočných daňových trikov.

Obsah kurzu

POPIS: Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu: Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (podľa právneho stavu k: 20. 2. 2019)

PROGRAM:

Menu č. 1 – Daňový výdavok verzus právo na odpočítanie DPH

 • posúdenie princípov daňového výdavku, sporné názory FR SR verzus zákon, ako napr. zimné pneumatiky, ubytovanie hradené za tretiu osobu…
 • vybrané špecifické výdavky ako opravné položky, rezervy, zmarená investícia
 • rizikové refakturácie nedaňových výdavkov, účtovno-daňový pohľad
 • právo na odpočítanie dane a posúdenie práva pri výdavkoch, ktoré nie sú daňovým výdavkom

Menu č. 2 – Zložky vlastného imania

 • účtovný aspekt účtovania základného imania, kapitálových fondov, výsledku hospodárenia a rezervného fondu
 • daňový princíp vyplácania kapitálových fondov tvorených do konca roku 2017 a od 1. 1. 2018 (riziká spojené s prevodom zisku na kapitálový fond)
 • vyplatenie dividend a daňový dosah

Menu č. 3 – Kúpa majetku formou lízingu a úveru

 • účtovný aspekt kúpy majetku formou lízingu alebo úveru
 • daňový aspekt obstarania majetku formou lízingu alebo úveru
 • postúpenie majetku na inú osobu, účtovno-daňový aspekt
 • princípy DPH pri obstaraní, postúpení majetku obstaraného na lízing alebo úver

Menu č. 4 – Odpisovanie majetku z účtovného a daňového hľadiska

 • kto je oprávnený odpisovať majetok
 • kedy je splnená podmienka zaradenia majetku s cieľom odpisovania (napr. pri MV, nehnuteľnostiach)
 • odpisový plán verzus odpisové skupiny
 • odpisovanie nehmotného majetku (sporný princíp licenčných poplatkov vo väzbe na zaplatenie)
 • prerušenie odpisovania
 • pomerný odpis vo vybraných prípadoch (prvý rok zaradenia, rok predaja)

Menu č. 5 – E-kasa od 1. 4. 2019, resp. 1. 7. 2019

 • princíp fungovania e-kasy klient
 • ako sa pripojiť na e-kasu
 • aké doklady sa musia vyhotovovať cez e-kasu
 • čo v prípade, ak nie je prístup na internet alebo mešká odozva z e-kasy

LEKTOR: Ing. Vladimír Ozimý, člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

HARMONOGRAM:

 • 8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 9.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

TERMÍNY A MIESTO KONANIA:

DÁTUM MIESTO KONANIA 6. 5. 2019 Trenčín 7. 5. 2019 Žilina 20. 5. 2019 Košice 21. 5. 2019 Banská Bystrica 22. 5. 2019 Bratislava

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Poznámka k cene

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41/705 38 88
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor