Detail kurzu

Kurz TISAX (Trusted Information Exchange Assessment Security)

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

KURZ REALIZUJEME PREZENČNOU FORMOU V BRATISLAVE A AJ AKO WEBINÁR

TISAX slúži na riadenie informačnej bezpečnosti vo firmách v automobilovom priemysle pod záštitou združenia ENX.

Členovia Združenia automobilového priemyslu (VDA) vytvorili katalóg požiadaviek, ktorý bol odvodený od medzinárodnej normy ISO/IEC 27001 a prispôsobený požiadavkám automobilového priemyslu.

Pravidelné TISAX audity sú vykonávaná podľa medzinárodne uznávaných štandardov v celom odvetví a vykonávajú ju akreditovaní poskytovatelia. Účelom je zabezpečiť, aby automobilové spoločnosti spĺňali rovnaké požiadavky na informačnú bezpečnosť po celom svete.

Bližšia špecifikácia webináru: Platforma pre webinár je zabezpečená a nevyžaduje si žiadne inštalácie. Prihlásite sa z práce alebo z domu, jednoducho pomocou linku, ktorý Vám pošleme na e-mail a stanete sa tak účastníkom školenia. Pomocou webinárovej platformy budete môcť klásť otázky cez mikrofón alebo diskutovať cez chat so školiteľom v reálnom čase.

Obsah kurzu

  • Oboznámite sa s tým, aké sú požiadavky na Váš ISMS (Information Security Management System ) a ako ho prepojiť so štandardom TISAX,
  • Získate kompletné informácie o tom, ako implementovať štandard TISAX do vašej spoločnosti,
  • Vysvetlíme Vám aj to, ako prebieha certifikácia podľa TISAX.

Cieľová skupina

Školenie je určené predovšetkým riadiacim pracovníkom, CISO, manažérom, manažérom informačnej bezpečnosti, manažérom kvality a každému, kto potrebuje lepšie pochopiť a / alebo implementovať potreby informačnej bezpečnosti automobilového priemyslu.

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály.

Kontaktná osoba

Mgr. Lucia Horňáková
+421 903 580 019
lucia.hornakova@tuvsud.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať