DETAIL KURZU

BRATISLAVA - Tímová komunikácia - cesta k tímovosti - tréning

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Porozumieť princípom tímovej spolupráce, dozvedieť sa kde tímy najčastejšie zlyhávajú a ako fungujú vyspelé tímy. Získať inšpiráciu ako budovať otvorené a korektné vzťahy na pracovisku.

Obsah kurzu

  • Hlavné princípy tímovosti, čo robí tím tímom – ako ne/fungujú tímy, príklady z praxe
  • Tímová komunikácia ako základ spolupráce – vytváranie dohôd v tíme, ujasňovanie rolí a poskytovanie spätnej väzby
  • Ocenenie a podpora v tíme
  • Tímová rôznorodosť – ako rešpektovať a využiť v prospech tímu to, že sme odlišní
  • Win – win prístup aj na úrovni postojov a presvedčení
  • Emócie v tíme – porozumenie emóciám v tíme, emócie ako navigátor k tímovému rozvoju.
  • Tipy na rozvoj tímových vzťahov a spolupráce

Cieľová skupina

všetci, ktorí pracujú v tíme

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

v cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor