Detail kurzu

ÚČTOVNÍCTVO, PERSONALISTIKA A MZDY online

TM Consulting, s.r.o.

Popis kurzu

Online kurz  je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti daňovej legislatívy, personalistiky, jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia účtovnej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave účtovníctva, o dokumentácii účtovných prípadov, vystavovaní a vedení účtovných dokladov, zaúčtovaní účtovných prípadov a vedení účtovných kníh a naučí sa samostatne pracovať s vybraným účtovným programom.

Výučba je zabezpečená on-line formou lektorom z praxe v reálnom čase. Účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektorom.

Obsah kurzu

Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku.

Majetok podniku a jeho zdroje.

Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve.

Dokumentácia účtovných prípadov.

Zobrazenie kolobehu majetku podniku v účtovníctve.

Sústava účtov v podvojnom účtovníctve.

Rámcová účtová osnova a postupy účtovania podnikateľských subjektov

Účtové triedy 0 až 7 - dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy.

Riešenie súvislého príkladu z podvojného účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo, personalistika

Dane a daňová sústava

Aplikovaný softvér

Cieľová skupina

Pre osoby so záujmom pracovať v danom odvetví.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania v zmysle zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka k cene

možnosť kolektívnej zľavy

Kontaktná osoba

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Hodnotenie
Organizátor