Hygienické minimum - školenie VaV

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa mesačne
  • Cena: 45 €
  • Poznámka k cene: Cena školenia je pre účastníka 45 €.
  • Organizátor: VaV Akademy, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

⇒ pripraviť účastníkov vzdelávania na overenie odbornej spôsobilosti pre prácu v epidemiologicky závažných činnostiach v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo alebo pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu

⇒ overenie vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,ktoré následne vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Cieľová skupina

⇒ osoby, ktoré potrebujú získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ku ktorým patrí kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb

⇒ osoby, ktoré majú záujem pracovať v potravinárstve a potrebujú získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami

Obsahová náplň

⇒ rozsah školenia je 5 hodín

⇒ v priebehu školenia preberiete: ⇒ základné pojmy v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

⇒ súvisiace právne predpisy – Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. podrobnosti o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo/ zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách, zákon č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

⇒ požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo/základné hygienické požiadavky na predaj potravín

⇒ Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci – Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

⇒ epidemiologicky závažné činnosti

⇒ sanitačný program

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 5 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Marcela Anderková
mobil:
+421 948 996 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Kurz organizujeme podľa záujmu vo vybraných mestách na celom Slovensku. Kontaktujte nás - naša manažérka kurzu vám rada upresní termín a miesto konania kurzu. V Prešove nás nájdete na pobočke VaV na adrese Hlavná 50 a v Sabinove na adrese Námestie sl

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 996 *** zobraziť

mobil:
+421 948 996 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.vavakademy.sk/

Adresa
VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, Prešov Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)