Aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia aktualizačnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika neplatné.

Cieľová skupina

Podmienkou zaradenia účastníka do kurzu je osvedčenie bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika (ako doklad sa vyžaduje kópia osvedčenia.

Obsahová náplň

Aktualizačná odborná príprava je zameraná najmä na odovzdanie informácii o zmenách v právnej úprave predpisov BOZP, stave a vývoji pracovnej úrazovosti a o aktuálnych poznatkoch v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Termíny kurzov

23.02.2017 - 24.02.2017

Časový rozsah kurzu: 16 hod.

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Palšová
tel: +421 74 95 083
mobil: +421 907 928 277
e-mail: btspo@btspo.sk

Adresa
Rumanova 22, 08001 Prešov

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 51/749 50 83
mobil: +421 907 928 277, +421 915 748 747
email: btspo@btspo.sk
web: www.btspo.sk

Adresa
BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, Prešov Zobraziť na mape