Koflikt manažment - konflikty a zvládanie problematických situácií

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získanie sociálno-psychologických zručností pre uplatňovanie princípov konštruktívneho riešenia konfliktov, ktoré môžu účastníci využiť v rôznych sférach pracovného a osobného života.

Cieľová skupina

 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia
 • podnikatelia a majitelia firiem
 • vedúci zamestnanci a lídri
 • všetci, ktorí sa chcú naučiť konštruktívne riešiť konflikty

Obsahová náplň

Vymedzenie pojmu konfliktu a jeho analýza

 • teoretické východiská pre analýzu konfliktov
 • prehľad typológií konfliktov
 • aktéri v konflikte
 • zdroje konfliktov a charakteristiky konfliktov
 • fázy vývoja konfliktov (eskalácia a de-eskalácia)
 • konflikt a moc (symetrické a asymetrické konflikty)

Zručnosti pri analyzovaní konfliktov

 • cvičenia analýzy konfliktov na konkrétnych príkladoch zo života účastníkov a z prípadových štúdií – modelovanie reálnych situácií, ktoré korešpondujú s obsahom práce účastníkov vzdelávacej skupiny
 • charakter konfliktov – najčastejšie typy konfliktov vo väzbe na obsah práce účastníkov vzdelávacej skupiny
 • teórie konfliktov – autoritatívne a alternatívne spôsoby riešenia konfliktov

Interpersonálne a intrapersonálne konflikty

 • zdroje interpersonálnych a intrapersonálnych konfliktov
 • interpersonálne konflikty (na pracovisku, v rodine)
 • konflikty v medziskupinovom kontexte (záujmové skupiny, kolektívne vyjednávanie)
 • konflikty v komunitnom kontexte (konflikty vo sfére verejného rozhodovania)
 • konflikty vo vzťahoch väčšiny a menšiny
 • interkultúrne aspekty v konfliktoch

Komunikačné zručnosti v riešení konfliktov

 • teoretické východiská spojené s praktickým nácvikom zručností v malých skupinkách
 • princípy otvorenej komunikácie, zabezpečovanie priestoru a tolerancie v komunikácii
 • neverbálna komunikácia – kódovanie a dekódovanie významu
 • aktívne počúvanie
 • poskytovanie spätnej väzby
 • princípy dvojsmernej komunikácie
 • komunikácia v mocensky nevyvážených situáciách, komunikácia z pozície mocensky slabšieho
 • obrana voči manipulácii, emočnému vydieraniu, nečistým trikom
 • argumentovanie
 • teória komunikácie
 • koncepcia nenásilnej komunikácie
 • princípy vyjednávania postaveného na záujmoch

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Katarína Mihalovičová
mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť


Adresa
Bratislava, Trenčín, Žilina, Poprad, Košice + ďalšie mestá podľa požiadavky klienta

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 736 *** zobraziť

mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť

web: www.tmconsulting.sk

Adresa
TM Consulting, s.r.o.
Dolnohorská 26, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)