Stres manažment - zvládanie stresu v záťažových situáciách

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Osvojenie si proaktívnych metód zvládania stresu, spoznanie dôsledkov jeho vplyvu, zvládnutie negatívnych emócií, ktoré sprevádzajú stres, získanie schopnosti udržať dlhodobo vysokú pracovnú výkonnosť a vyrovnávať sa s náročnými životnými a pracovnými situáciami, minimalizovanie hlavných stresorov v práci a ich dopadov na výkonnosť a pracovný úspech.

Cieľová skupina

 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia,
 • podnikatelia a majitelia firiem,
 • vedúci zamestnanci a lídri,
 • všetci, ktorí sa chcú naučiť účinne vyrovnávať so záťažovými situáciami.

Obsahová náplň

Iniciatíva stres, distres a faktory, ktoré ich vyvolávajú

Zvládanie stresu a záťažových situácií v práci, prevencia a odbúravanie stresu

 • symptomatológia stresu
 • fyzické, emocionálne a psychické nastavenie a správanie
 • reakcie na stres – psychické a somatické

Formy a spôsoby zvládania stresu

 • zdroje stresových situácií
 • význam a hladiny pôsobiaceho stresu

Zvládanie stresu a záťažových situácií

 • identifikácia pôsobenia záťaže na vlastnú osobnosť

Mentálna kondícia psychohygiena v práci, metódy relaxácie

 • vyrovnávanie sa so stresom v práci – preťaženie prácou,
 • nedostatok ocenenia, financie, pracovné vzťahy
 • stanovenie si vlastných priorít a organizácia času
 • sebareflexia a stanovenie individuálnych priorít a možností psychohygieny

Poznanie a nácvik štandardných relaxačných techník

 • progresívna relaxácia a autogénny tréning.

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Katarína Mihalovičová
mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť


Adresa
Bratislava, Trenčín, Žilina, Poprad, Košice + ďalšie mestá podľa požiadavky klienta

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 736 *** zobraziť

mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť

web: www.tmconsulting.sk

Adresa
TM Consulting, s.r.o.
Dolnohorská 26, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)