Detail kurzu

Kurz: Teamleader – manažérske zručnosti lídrov

LUMATEL s.r.o.

Popis kurzu

 1. Rozvíjať zručnosti a schopnosti tímlídra pri vedení tímu
 2. Zabezpečiť plnenie cieľov firmy cez rozvoj tímlídra
 3. Identifikovať slabiny tímlídra a odstrániť ich

Obsah kurzu

A. Ako vybudovať tím

 • vytváranie a výber tímu
 • princípy tímovej práce a umenie pracovať v tíme
 • jednotlivé role v tíme a zavádzanie tímovej práce

B. Správnou komunikáciou viesť podriadených

 • najčastejšie chyby v komunikácií
 • komunikácia s vyššími a nižšími úrovňami riadenia

C. Zvládať riadenie a delegovanie

 • aký mám štýl vedenia
 • zadávanie úloh podriadeným
 • delegovanie, chyby pri delegovaní
 • ako povedať „ nie“

D. Prečítať typológiu podriadeného a správne motivovať

 • význam motivácie podriadených
 • metódy a nástroje motivácie hodnotenia
 • typológia podriadených, techniky zvládania rôznych typov osobnosti

E. Vyriešiť konfliktné situácie v tíme

 • predchádzanie konfliktom, príznaky konfliktu
 • riešenie konfliktných situácií – 2 stupňová metóda

F. Hodnotiť a dávať spätnú väzbu

 • hodnotenie podriadeného – metodika, postup
 • dávanie spätnej väzby – metódy STAR, STAR-AR, HAMBURGER

G. Vedieť rozhodovať

 • ako správne rozhodovať
 • metódy rozhodovania –ABCD, 4 otázky, Brainstorming, Brainwriting …

Cieľová skupina

Cieľová skupina účastníkov:

° Manažér
° Riaditeľ
° Vedúci
° Každý, kto riadi ( okrem seba a doma svojho manžela/ku )!

Cieľová skupina firiem:

° Poisťovne
° Banky
° Výrobné a nevýrobne firmy
° Obchodné spoločnosti
° Firmy podnikajúce v službách
° Finančné inštitúcie
° Maklérske firmy

  Metodika kurzu:

výklad, riešenie individuálnych  a tímových úloh, práca v skupinách, riešenie modelových situácií z riadiacej praxe, precvičenie spätnej väzby, metód rozhodovania, testy na zručnosti a schopnosti účastníkov, prípadové štúdie

Certifikát Certifikát o účasti s predmetovým členením Poznámka k cene

Možnosť absolvovania kurzu aj formou ONE-ON-ONE, alebo prezenčne po dohode s realizátorom kurzu.

Hodnotenie
Organizátor