Detail kurzu

Odborná príprava izolatérov

Ing. Vladimír Švec – OHSAS

Popis kurzu

Periodická odborná príprava pracovníkov vykonávajúcich izolačné práce tepelnou cestou a lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel.

Obsah kurzu

Vyhl 509/2008 Zz Vyhl. 147/2013 Z.z.

Cieľová skupina

Požiadavky: vek min. 18 rokov, zdravotná spôsobilosť potvrdená na prihláške uvedenej na stránke www.ohsas.eu.sk – Vzdelávanie – Izolatéri

Certifikát certifikát izolatéra platný 2 roky

Kontaktná osoba


+421 915 894 486
svec@ohsas.sk

Hodnotenie
Organizátor