DETAIL KURZU

Vzdelávanie osôb pracujúcich s chemickými faktormi

Od:

Ing. Vladimír Švec – OHSAS

Nitra

Popis kurzu

pravidelné ročné vzdelávanie zamestnacov pracujúcich s akýmikoľvek chemickými faktormi, aj s pesticídmi a agrochemikáliami

Obsah kurzu

podľa nar. vlády 355/2006 Zz a chemického zákona

Cieľová skupina

všetkým zamestnacom

Certifikát Osvedčenie na činnosť s chemickými faktormi

Kontaktná osoba

Vladimír Švec, Ing.
+421 915 894 486
ohsas@mail.telekom.sk

Hodnotenie
Organizátor