DETAIL KURZU

Školenie na prácu vo výškach s použitím osobných záchytných prostriedkov

Od:

Ing. Vladimír Švec – OHSAS

Nitra

Popis kurzu

Zabezpečiť školenie a overenie znalostí pracovníkov pracujúcich

  • vo výškach a nad voľnou hĺbkou nad 1,5m
  • na pohyblivých pracovných plopšinách
  • na rebríkoch nad 5m
  • pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3m
Obsah kurzu

podľa Vyhl. 147/20133Zz, ktorá nahradila od 1.7.2013 Vyhl 374/1990 Zb

Cieľová skupina

stavební robotníci so zdravotnou spôsobilosťou na prácu vo výškach

Certifikát doklad na prácu vo výškach Poznámka k cene

nezávisle od počtu osvedčení/ osobu

Kontaktná osoba

Ing. Vladimír Švec
+421 915 894 486
ohsas@mail.telekom.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať