Prievidza

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom vzdelávania informácie a vedomosti potrebné k úspešnému overovaniu odbornej spôsobilosti na výkon technika PO.

Cieľová skupina

Technikom požiarnej ochrany môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti technika požiarnej ochrany. Podmienkou získania odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany je úplné stredné vzdelanie.

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

  1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
  2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
  3. vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
  4. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,

e)určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike uzívanej stavby,

f)organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Obsahová náplň

Základná odborná príprava sa vykonáva v rozsahu 120 hodín. Časový plán vzdelávania je rozdelený na 3. týždňové sústredenia. V záverečný deň prípravy získa účastník potvrdenie o absolvovaní prípravy. Obsahom prípravy je výklade učiva v zmysle platnej legislatívy SR na úseku ochrany pred požiarmy. Učebná osnova základnej odbornej prípravy je schválená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Róbert Šujan
tel:
+421 46/542 45 *** zobraziť

mobil:
+421 907 712 *** zobraziť

email:
robert.sujan@... zobraziť


Adresa
Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/542 45 *** zobraziť

email:
boz@... zobraziť

web: www.bozpo.eu

Adresa
BOZPO, s.r.o.
Ciglianska cesta 3C, Prievidza Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)