Zákonník práce - aplikačný seminár

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zásadnými zmenami v Zákonníku práce a ich aplikáciou v praxi. Počas seminára budú diskutované témy ako je vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, alebo zo strany zamestnávateľa. Dozviete sa tiež potrebné informácie o často vyhľadávaných témach ako je pracovný čas, náhrada škody, či dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného času. Viete kedy ide o neuspokojivé výsledky práce vašich zamestnancov a kedy ide o porušenie pracovnej disciplíny? Príďte sa poradiť s odborníčkou. Naše semináre prebiehajú v skupinách maximálne 10 účastníkov. Aj preto Vám vieme zabezpečiť komfort a individuálny prístup.

Cieľová skupina

všetkým vedúcim zamestnancom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom, konateľom spoločností, a tiež zástupcom zamestnancov

Obsahová náplň

 • Zákonník práce – v aktuálnom znení spojený s informáciou o zásadných zmenách
  • Právne úkony v pracovnom práve a vybrané všeobecné ustanovenia, zákaz diskriminácie a ochrana súkromia zamestnanca na pracovisku, kompetencie v pracovnoprávnych vzťahoch a postavenie zástupcov zamestnancov.
 • Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru:
  • Pracovná zmluva – obsah, základné a povinné náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru, vrátane dočasného pridelenia.
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi.
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca; účasť zástupcov zamestnancov na skončení prac. pomeru, odporučenie na čo si dať pozor.
  • Odstupné a odchodné; nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru.
 • Porušenie pracovnej disciplíny:
  • Pojem, stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny,
  • Kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny? Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo výzva na odstránenie neuspokojivých výsledkov práce, dôsledky, príklady.
  • Z judikatúry súdov.
 • Pracovný čas:
  • Definícia pojmov – zákonný, ustanovený a určený pracovný čas.
  • Spôsoby rozvrhnutia pracovného času – podmienky a možnosti, konto, pracovná zmena a zmennosť.
  • Pružný pracovný čas, podmienky a povinnosti zamestnávateľa, možnosti.
  • Dovolenka a prekážky v práci.
 • Náhrada škody – všeobecná zodpovednosť a osobitné druhy zodpovednosti
  • zodpovednosť za škodu na strane zamestnanca (za schodok, stratu zverených predmetov,
  • zodpovednosť za škodu na strane zamestnávateľa (za pracovný úraz a chorobu z povolania a za vecnú škodu, za veci vnesené a pod.)
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času:
  • Druhy a podmienky (rozšírenie pôsobnosti zákonníka práce aj na dohody – napr. aplikácia ustanovení o splatnosti odmeny a zrážkach zo mzdy, evidencia pracovného času, povinnosť vydania výplatnej pásky, prečo už len na dobu určitú a pod..

Lektor:
JUDr. Terézia Maděřičová

Termíny kurzov

22.01.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
28.03.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
26.04.2018

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
17.05.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
30.07.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
19.09.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
30.10.2018

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
29.11.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

mobil:
+421 915 692 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava,Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)