DETAIL KURZU

Práca s databázami v Exceli

Od:

LAPIS IT, s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Naučiť účastníkov kurzu efektívne pracovať s databázami.

Obsah kurzu

Pohyb a orientácia vo veľkých databázach a tabuľkách Porovnávanie databáz Vyhľadanie chýbajúcich alebo duplicitných hodnôt Čistenie databázy od duplicitných a chybných hodnôt Import a export údajov do iných formátov Synchronizácia údajov medzi Vašimi firemnými databázami a Excelom Detailne filtrovanie, zoraďovanie a zoskupovanie dát Funkcie pre databázové analýzy a operácie Medzisúčty Tlač veľkých databáz

Cieľová skupina

Každý kto pracuje s rozsiahlými tabuľkami s dátami.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní školenia

Kontaktná osoba

Katarína Pálffyová
+421 37/651 31 40
lapis@lapis.sk

Hodnotenie
Organizátor