Kurz: Interní auditor ISO/TS 16949

Popis kurzu

Seznámíte se s aktuálními verzemi norem a předpisů v oblasti automobilového průmyslu (ISO/TS, VDA a dalšími souvisejícími normami a předpisy), s procesní orientací a se zkušenostmi z aplikace požadavků ISO/TS 16949 a s doplňujícími informacemi o IATF.Obsah kurzu

Požadavky ISO/TS 16949, vycházející ze znalostí ISO 9001 Prohloubení metod procesně orientovaného auditování podle IATF Informace, případové studie, skupinové práce k prohloubení a praktické aplikaci získaných poznatkůCieľová skupina

Pracovníkům managementu kvality a interním i externím systémovým auditorům v automobilovém průmyslu.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 8 600,00 Kč bez DPH (10 406 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 6 900,00 Kč bez DPH (8 349 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Irena Lukešová
+420 221 082 225
lukesova@csq.cz


Organizátor