Kurz: Zabezpečovacie právne prostriedky (zmluvná pokuta, ručenie, záložné právo, zabezpečovací prevod práva, zrážky zo mzdy) pri spotrebiteľských záväzkoch

Popis kurzu

  • Zmluvná pokuta ako zabezpečovací právny prostriedok pri spotrebiteľských záväzkoch;
  • Ručenie ako zabezpečovací právny prostriedok pri spotrebiteľských záväzkoch;
  • Dohoda o zrážkach zo mzdy ako zabezpečovací právny prostriedok pri spotrebiteľských záväzkoch;
  • Záložné právo ako zabezpečovací právny prostriedok pri spotrebiteľských záväzkoch;
  • Zabezpečovací prevod práva ako zabezpečovací právny prostriedok pri spotrebiteľských záväzkoch;
  • Uznanie dlhu pri spotrebiteľských záväzkoch;
  • Judikatúra slovenských, európskych súdov a Súdneho dvora EÚ,
  • DiskusiaCieľová skupina

Seminár je pripravený pre odbornú verejnosť, zástupcov a právnikov firiem, advokátov, koncipientov, pracovníkov ministerstiev a štátnych inštitúcií.Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor