Manažment logistiky

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • poznatky o tom, ako definovať a presadzovať vhodnú politiku logistiky vo firme
 • budete vedieť správne organizovať logistiku (zodpovednosť a právomoci)
 • naučíte sa bezchybne určiť body rozpojenia objednávkou v materiálovom toku
 • zistíte, ako správne identifikovať úzke miesta materiálového toku a efektívnu prácu s nimi
 • spoznáte, ako identifikovať a kalkulovať logistické výkony a náklady (logistický controlling)
 • naučíte sa, ako pracovať s modernými konceptami typu SCM (Supply Chain Management)
 • získate prehľad o informačných technológiách pre logistiku
 • spoznáte, ako budovať a rozvíjať firemný systém logistiky
 • porozumiete významu, obsahu a metodológii logistického auditu

Cieľová skupina

 • manažérom logistiky,
 • vyšším podnikovým manažérom,
 • vedúcim nákupu – výroby – predaja.

Obsahová náplň

 • Úvod do logistiky – poňatie logistiky
 • Logistická akadémia
 • Logistika – definície a terminológia
 • Postavenie logistiky v rámci všeobecného manažmentu
 • Členenie odbore logistiky a jej historický vývoj
 • Úloha logistiky vo firme – politika logistiky
 • Základné princípy logistického managementu
 • Organizácia logistiky vo firme
 • Materiálový tok a jeho logistické schéma
 • Klasifikácia materiálového toku
 • Výkonové ukazovatele a logistické náklady
 • Úvod do SCM a city-logistiky
 • Logistický audit

Lektor:
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Termíny kurzov

27.09.2017 - 28.09.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel: +421 2/682 865 74
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
Kutlíková 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape