DETAIL KURZU

Excel – Profesionálna analýza dát a reporting v PowerPivote

Od:

Smart People, spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť sa rýchlo spracovávať veľké množstvo dát v doplnku PowerPivot pre Excel 2010, 2013 a 2016. Tento nástroj umožňuje užívateľom analyzovať až stovky miliónov riadkov dát v reálnom čase. Kurz je určený najmä analytikom, pracovníkom reportingu a controllingu, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne zanalyzovať veľké množstva dát z rôznych zdrojov, odreportovať ich a vyhodnotiť ich. Súčasťou kurzu je aj analytický jazyk DAX, a tvorba pokročilých analýz pomocou neho. Vďaka tomu sa naučíte využívať nielen rýchlosť, ale aj analytickú silu PowerPivotu tak, aby ste z PowerPivotu dostali oveľa viac, ako len rýchlu kontingenčnú tabuľku. Vďaka PowerPivotu sa zbavíte nutnosti písať stovky VLOOKUPOV na to, aby ste zlúčili dáta z viacerých zdrojov. A navyše získate bleskurýchly nástroj na analýzu obrovského množstva dát, na ktoré Excel už nestačí. Kurz sa venuje detailne základom jazyka DAX, pomocou ktorého budete vedieť vytvoriť profesionálne analýzy a výstupy, a to všetko na jednom mieste, bez nutnosti opätovného kopírovania dát na viaceré hárky a ich ďalšieho spracovania. Tento kurz sme vytvorili na základe riešení praktických problémov z množstva projektov u klientov v SR a ČR. Bude Vás učiť top odborník s 10-ročnou praxou v PowerPivote a 5-ročnou praxou v Power BI, autor prvej slovenskej knihy o PowerPivote a Power BI, ktorý Vám jednoducho vysvetlí aj zložitejšie funkcie PowerPivotu. A dozviete sa množstvo užitočných a ťažko dohľadateľných tipov a trikov z praxe. Lektor je zároveň autorom prvej slovenskej knihy o Power BI a PowerPivote. Referencie nájdete na stránke www.powerpivot.sk/referencie.

Obsah kurzu

Základy PowerPivotu

 • Úvod do technológie PowerPivot
 • Vytvorenie dátového modelu PowerPivotu
 • Import dát z rôznych zdrojov
 • Vytváranie prepojení medzi tabuľkami
 • Kontingenčné tabuľky a grafy z PowerPivotu
 • Zlučovanie dát z viacerých tabuliek
 • Skrývanie systémových stĺpcov a tabuliek
 • Aktualizácia dát z podkladových databáz
 • Limity PowerPivotu a riešenie problémov s PowerPivotom

Pokročilá reportovacia funkcionalita PowerPivotu

 • Súhrnné ukazovatele a vypočítané polia
 • Časové hierarchie – analýza podľa rokov, mesiacov, dní, …
 • Ostatné hierarchie – analýza podľa produktových rád, oddelení, oblastí, …
 • Vypočítané stĺpce
 • Súhrnné ukazovatele a vypočítané polia
 • Kľúčové indikátory výkonu – KPI
 • Horizontálne a vertikálne slicery
 • Prepojenie slicerov na viaceré PowerPivot tabuľky a grafy
 • Linkované tabuľky
 • Perspektívy
 • Interaktívne PowerPivot dashboardy
 • Vlastné triedenie kategórií v kontingenčných tabuľkách
 • Import dát z exotických zdrojov pomocou PowerQuery
 • Automatická aktualizácia dát z podkladových databáz

Analytika v jazyku DAX

 • Úvod do jazyka DAX – Data Analysis Expressions
 • Syntax vzorcov a funkcií
 • Ošetrenie chýb vo vzorcoch
 • Vypočítané stĺpce
 • Tvorba vlastných analytických kategórií z dát
 • Zobrazovanie TOP N položiek podľa vlastných kritérií
 • Merítka a vypočítavané metriky
 • Kontext výpočtu merítka
 • Zmena kontextu výpočtu pomocou funkcie CALCULATE
 • Filtre a antifiltre
 • Tvorba spoľahlivých ukazovateľov
 • Časová analýza a funkcie Time Intelligence
 • Reporting voči predchádzajúcim obdobiam
 • Ukazovatele YTD, YoY, Percent Change, a pod.
 • Kĺzavé priemery a odhad trendov v dátach
 • Pracovné dni, nepracovné dni, sviatky, a reporting voči nim
 • Parametrizácia výpočtov cez čiselníky
 • Ďalšie využitie číselníkov pre obchádzanie limitov PowerPivotu

Publikovanie, zdieľanie a ďalšie využitie PowerPivotu

 • Publikovanie PowerPivotu na server – SSAS Tabular Model
 • Publikovanie a zdieľanie na SharePointe
 • Publikovanie do Office 365 a na SharePoint Online
 • Vizuálna analýza dát pomocou Power View
 • Reporty SQL Server Reporting Services z PowerPivotu
 • Integrované analýzy a reporting v Power BI
 • Serverový PowerPivot v cloude zadarmo

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä analytikom, pracovníkom reportingu a controllingu, či iným analytickým profesiám, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne zanalyzovať veľké množstva dát, odreportovať ich a vyhodnotiť ich. Na tento kurz sa nevyžadujú žiadne špeciálne znalosti, stačí ovládať základnú prácu s Excelom. Kurz je určený pre tých, ktorí buď ešte nemajú žiadne skúsenosti s PowerPivotom, alebo v ňom ešte len začínajú pracovať.

Bližšie informácie o kurze nájdete na tejto webstránke:

https://bit.ly/2T008Dr

Poznámka k cene

V cene kurzu je naša 566-stranová kniha o PowerPivote, Power BI a jazyku DAX v slovenčine s podrobnými návodmi krok po kroku, 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX, občerstvenie a obed. Využite 15-minútovú telefonickú konzultáciu zdarma.

Kontaktná osoba

Ing. Michal Chmelár
+421 904 574 476
chmelar@smartpeople.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať