Bratislava - mestská časť Nové mesto

Obchodné zmluvy a pravidlá ich uzatvárania (pre neprávnikov)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár je pripravený pre pracovníkov bez právnického vzdelania, ktorí pri svojej práci potrebujú znalosti o jednotlivých typoch a formách uzatvárania obchodných zmlúv, správnych náležitostiach a informácie o relevantnej právnej úprave, podľa ktorej sa uzatváranie obchodných zmlúv riadi.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre pracovníkov bez právnického vzdelania.

Obsahová náplň

a) Kontraktačný proces – proces uzatvárania zmluvy

  • náležitosti návrhu na uzavretie zmluvy,
  • späťvzatie a odvolanie návrhu, prijatie a odmietnutie návrhu,
  • formy uzatvárania zmlúv, overenie podpisov na zmluve,

b) Oprávnenie uzatvárať zmluvy

  • štatutárne orgány obchodných spoločností,
  • prokúra a splnomocnenie na uzatváranie zmlúv,
  • konanie iných osôb v mene podnikateľa,

c) Obmedzenia platnosti zmluvy

  • absolútna a relatívna neplatnosť a ich účinky,
  • ochrana spotrebiteľa,
  • zmena a zánik zmluvy.
 

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)