Detail kurzu

Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná komunikácia so zákazníkom a úspešné uzatváranie obchodu.

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom vzdelávacieho programu je, aby účastníci pochopili princípy obchodného rozhovoru a procesu, predovšetkým v súvislosti so špecifickými podmienkami vlastnej predajnej praxe. Účastníci sa naučia obchodné techniky a zručnosti ako zistiť skutočné potreby zákazníka, ako ponúknuť a prezentovať vhodné výrobky a nakoniec ako úspešne celý predajný proces zavŕšiť. Konečným efektom je nielen zvýšený predaj tovaru a pocit z dobre vykonanej práce na strane obchodníka ale predovšetkým spokojnosť zákazníkov a tým posilnenie dobrého mena celej spoločnosti.

Obsah kurzu

  • Psychológia predaja – základné princípy, ktoré platia pri predaji a ako ich eticky využiť v predajnom procese,
  • Spôsoby ako efektívne zaujať rôzne typy zákazníkov, identifikácia ich potrieb,
  • Motivácia zákazníka ku kúpe – predaj riešení pre zákazníka, techniky aktívneho predaja,
  • Odporúčania pre verbálnu a neverbálnu komunikáciu,
  • Zvládanie námietok – užitočné návody,
  • Riešenie situácií z praxe účastníkov.

Cieľová skupina

Pracovníci, ktorí prichádzajú do prvého kontaktu so zákazníkmi s cieľom ponúknuť a predať svoje výrobky alebo služby.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor