Kurz: Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24

Popis kurzu

Elektrotechnici pracujúci v uvedenej oblasti, ktorí majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.

príklad: Ak je osvedčenie elektrotechnika vydané 19.09.2011, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 18.09.2016, v opačnom prípade osvedčenie elektrotechnika stratilo dňom 19.09.2016 plat­nosť.Obsah kurzu

Zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických.

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

Tešíme sa na Vás…

…viac z našej ponuky na www.vzdelavanie-ke.skCieľová skupina

Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku, absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013.

Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP). V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !Poznámka k cene

§21, §22, §23, §24Kontaktná osoba

Ing. Radomíra Šefčíková
+421 908 975 040
info@vzdelavanie-ke.sk


Organizátor