Strategická úloha ceny a vyjednávanie o cene

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • porozumiete reakciám zákazníkov a dodávateľov na cenu
 • budete analyzovať vplyv ceny na hospodárske výsledky firmy,
 • zostavíte predajný rozpočet,
 • porozumiete väzbe medzi rastovými a konkurenčnými (positioning) stratégiami a cenovou politikou,
 • aplikujete rôzne možnosti stanovenia ceny,
 • ohodnotíte riziko cenového rozhodovania – operačného risku managementu,
 • porozumiete zásadám vyjednávania a prakticky zostavíte plán vyjednávania o cene.

Cieľová skupina

 • manažérom na úrovni finančného, obchodného a marketingového riadenia spoločnosti a riadenia strategických podnikateľských jednotiek

Obsahová náplň

 • Úvod do procesu strategického rozhodovania
 • Zostavenie platformy zákazníkov resp. dodávateľov podľa významnosti
 • Vplyv ceny a nákladov vo vybraných finančných ukazovateľoch
 • Práca s krycími a čistými marketingovými príspevkami
 • Predajný rozpočet a analýzy rozkladu odchýlok
 • Implementácia cenovej politiky na marketingové stratégie
 • Možnosti stanovenia ceny na trhu, pôsobenie systému zliav, psychologické faktory
 • Operačný risk management, využitie zvratovej analýzy pre hodnotenie rizikovosti cieľových segmentov resp. zákazníkov
 • Cenové vyjednávanie, prekonávanie námietok na cenu, techniky uzatvárania
 • Plánovanie vyjednávania, nácvik modelovej situácie

Lektor:
Ing. Dalibor Kučera

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel: +421 2/682 865 74
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape