Asertívna komunikácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Rozvoj osobnosti prostredníctvom rozvoja komunikačných zručností. Osvojenie si teoretických východísk a následný tréning asertívnej komunikácie, ktorá je využiteľná tak v pracovnej, ako aj v súkromnej komunikácii.

Cieľová skupina

Každý, kto chce rozvíjať svoju osobnosť.

„Okolie zmeniť nedokážete, ale svoje komunikačné zručnosti áno. Radi vám ukážeme, ako sa to dá.“

Obsahová náplň

Z obsahu:

  • namiesto pasivity alebo agresivity – asertivita
  • asertívne schopnosti (práca s kritikou, schopnosť povedať nie, schopnosť vyjadriť svoj pocit a iné)
  • asertívne práva
  • asertívne techniky
  • tréning asertívnej komunikácie

Obsah a rozsah jednotlivých tém vieme flexibilne prispôsobiť potrebám konkrétnej skupiny.

Lektor:
Mgr. Ema Benka, PhD. Ukončila postgraduálne štúdium v odbore psychológia na Katedre psychologických vied na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2006 sa intenzívne venuje oblasti práce s ľudským potenciálom. Má bohaté skúsenosti s vedením

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Termíny kurzov

09.12.2016

od 9:00 do 16:00 hod.

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Tomáš Gazda
tel: +421 2/444 410 00
mobil: +421 903 770 687
e-mail: office@eduland.sk

Adresa
Račianska 72, 830 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/444 410 00
mobil: +421 903 770 687
email: office@eduland.sk
web: edu-land.sk

Adresa
EDU-LAND s.r.o.
Račianska 72, Bratislava Zobraziť na mape