Vedenie hodnotiacich rozhovorov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Tréning je vo svojom prvom dni zameraný na štruktúru hodnotiaceho systému a v druhom na štruktúru a priebeh hodnotiaceho rozhovoru.

Cieľová skupina

Tréning je určený manažérom, ktorí sami vedú alebo sa chystajú viesť hodnotiace rozhovory, tiež personálnym manažérom, ktorí so systémom hodnotenia pracujú.

Obsahová náplň

 • Ako prepájať ambiciózne ciele spoločnosti s výkonovými cieľmi jednotlivcov
 • Aké sú to SMART vlastnosti cieľa a prečo by nemohli mať ŠMRNC
 • Ako rozvíjať výkon zamestnancov
 • Ako prepájať výkon s rozvojom jednotlivca
 • Ako budovať identifikáciu s firmou a konštruktívny vzťah s manažérom
 • Ako profitovať z hodnotiaceho systému firmy
 • Zvládať aj komunikačne náročný hodnotiaci rozhovor
 • Dobre pripraviť hodnotiteľa, miesto, atmosféru, načasovanie a hodnoteného na rozhovor
 • Mať zásobu otázok zameraných na analýzu výkonu, na podporu poskytovanú hodnotenému, na profesionálny rozvoj hodnoteného, na obsah výkonovej dohody
 • Hodnotiť výkon a nie osobnosť hodnoteného,
 • Predísť možným chybám pri hodnotení
 • Využívať svoje interpersonálne zručnosti (kladenie otázok, aktívne počúvanie, pozornosť venovaná neverbalite, prijímanie kritiky, poskytovanie konštruktívnej kritiky, dosiahnutie dohody)
 • Zásady vedenia diskusie (nechať hovoriť hodnoteného, povzbudzovať ho k sebahodnoteniu, pozitívne posilnenie, konštruktívna kritika, analýza výkonu vo vzťahu k dosiahnutým cieľom, poskytovanie spätnej väzby, koučing)
 • Pracovať s hodnotiacim dotazníkom
 • Dospieť k výkonovej dohode a stanoviť si ciele

Lektor:
Dynamická lektorka s psychologickým pozadím, diplomatickým vystupovaním a vynikajúcimi výsledkami v tréningoch zameraných na personalistiku, výberové pohovory, komunikáciu, imidž a protokol, prezentácie.

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Presná adresa závisí od počtu prihlásených účastníkov, Bratislava 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)