Detail kurzu

FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov (podľa harmonizovanej príručky VDA a AIAG z roku 2019)

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Predmetom FMEA je analýza chýb, ich dôsledkov a príčin s cieľom navrhnúť nápravné opatrenia, ktoré eliminujú existujúce alebo potenciálne chyby. FMEA môže byť aplikovaná nielen na výrobné procesy a výrobky, ale aj služby, finančné, sociálne a iné procesy. Výsledkom FMEA je prijatie účinných nápravných opatrení, ktoré znížia riziko, ktoré so sebou vznik chyby prináša. Určené rizikové číslo dáva do vzájomnej väzby význam chyby, pravdepodobnosť vzniku chyby, pravdepodobnosť odhalenia chyby. To umožňuje porovnanie jednotlivých chýb a sústredenie sa na príčiny, ktoré spôsobujú vznik chyby. Začiatkom júna 2019 bol vydaný nový štandard - príručka harmonizovanej FMEA, ktorá obsahuje najlepšie praktiky z príručiek AIAG a VDA.  

Cieľ kurzu:

Pomôcť účastníkom porozumieť a prakticky využívať nástroje identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb a problémov v systéme, návrhu, procese alebo službe skôr, ako sa tieto chyby  prejavia u zákazníka.

Obsah kurzu

MEA v systémoch zabezpečenia kvality        

 • DFMEA (FMEA výrobku/dizajnu), PFMEA (FMEA procesu)  
 • FMEA-MSR (FMEA monitorovania a reakcie systému)

Postup pri projekte aplikácie FMEA podľa harmonizovanej príručky AIAG & VDA z roku 2019

 • Definovanie produktu/procesu ktorý bude analyzovaný v projekte FMEA s využitím 5T (planning & preparation).
 • Určenie štruktúry systému a jeho prvkov (structure analysis).
 • Popísanie funkcií a úloh, ktorých nositeľmi sú prvky systému (function analysis).
 • Analýza chýb pre každý skúmaný prvok systému (failure analysis).
 • Priradenie AP (Action Priority)  na základe kvalifikovane stanovených koeficientov (risk analysis).
 • Proces zlepšovania (optimization).
 • Archivácia dokumentácie FMEA a výsledkov (results documentation).

Ako úspešne aplikovať FMEA vo firme (dôrazy harmonizovanej FMEA)

 • Dohody medzi zákazníkmi a dodávateľmi ohľadne FMEA.
 • Stratégia prechodu z predchádzajúcej verzie FMEA · Ochrana know-how DFMEA a PFMEA.
 • Základná (všeobecná) FMEA a FMEA pre rodiny produktov.
 • Priradenie času vytvárania FMEA k fázam APQP (pokročilé plánovanie kvality produktu) a k míľnikom projektu vývoja nových dielov podľa MLA (zabezpečenia stupňov zrelosti).
 • Softvérová podpora a praktické otázky využitia FMEA v organizácii

FMEA I odporúčame absolvovať po účasti na kurze QFD (quality function deployment).

Cieľová skupina

Všetci pracovníci, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní kvality procesov, výrobkov a služieb – vedúci, technickí pracovníci, konštruktéri, pracovníci riadenia kvality, zástupcovia marketingu, výroby a služieb.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie.

Kontaktná osoba

Lucia Šrubařová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať