Detail kurzu

Sebaistá žena - inšpiratívny člen tímu (3 DNI)

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Pod vplyvom 3-dňového zážitkového interaktívneho tréningu, účastníčky získajú schopnosť využívať vlastný potenciál, pre úspešné pôsobenie v osobnej i profesionálnej sfére, s cieľom:

 • Komunikovať s ľahkosťou, asertívne, nie agresívne ani pasívne
 • Eliminovať stres, získať sebaistotu, poznať svoju skutočnú hodnotu
 • Efektívne organizovať svoj čas, získať voľný priestor pre tvorivú činnosť
 • Zabezpečiť včasné dosahovanie cieľov osobných a pracovných, dosahovaním cieľov dať životu zmysel a orientáciu
 • Nájsť vhodný osobný imidž, poznať tipy triky pre štylistiku, úpravu tváre a vlasov v zmysle farebného typu (bonus foto – profesionálny biznis profil)

Účastníčky kurzov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plné nadšenia a pripravené na zmeny.

Obsah kurzu

Forma školenia:

 • prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia
 • diskusia, interakcia, koučovací prístup
 • rozvojové cvičenia a hry
 • úlohy a domáce zadania, ktoré umožňujú dokonalé prepojenie naučeného s praxou

Obsah školenia:

Stručný obsah tém:

Kúzlo osobnosti – náš sprievodca, ženský leadership

Mirroring a časté bariéry budované chybami prvotného vnímania

Efektívne asertívne, vedenie zásadných rozhovorov

Komunikácia v kontexte prezentéra, štruktúra presvedčivej reči

Porady, pracovné stretnutia

Time a stres manažment ženy v živote i v biznise

Osobný imidž a štylistika - minikurz líčenia, poradenstvo k úprave tváre a vlasov, v zmysle farebného typu, vedený profesionálnou vizážistkou

Možnosť objednávky nad rámec tohto kurzu:
Fotenie biznis profilov v ateliéri našej umeleckej fotografky, pre ďalšie profesionálne, publikačné účely.
- Líčenie a účes, 3 prevleky a 3ks. upravených fotografií, v cene

Čas: 2-3,5h
Cena: 380,-€

 • Foto styling - líčenie a úprava vlasov v cene
 • 2-3 prezlečenia
 • doprava mimo Bratislavy

Cena: 210,–€/1os

Čo bude súčasťou tréningu a účastníčky zažijú:

 • Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu
 • Úcta, podpora a vzájomná dôvera
 • Upevnenie tímového ducha, posilnenie nasadenia jednotlivcov
 • Spontánne pozitívne medziľudské vzťahy, participácia

Rozsah: 9:00 – 17:00 hod

Cena zahŕňa:

 • Lektorky
 • Študijné materiály, dotazníky, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvoj
 • Celodenné občerstvenie, vrátane teplého obeda
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze

Nepotrebujete so sebou nič špeciálne, postačí pohodlné oblečenie a pred tréningom si treba dobre oddýchnuť.


Cieľová skupina

Ženy, ktoré chcú byť vždy IN, sebaisté, sebapresadzujúce sa a inšpiratívne Kurz je možné organizovať pre jednotlivcov (individuálne) i uzavreté skupiny, kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Cena v sebe zahŕňa:

 • Lektorku, koučku, vizážistku
 • Študijné materiály0
 • Občerstvenie, vrátane teplého obeda
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze
Poznámka k cene

One to One prístup: 3.140,-€/3 dni

Hodnotenie
Organizátor