DETAIL KURZU

Obchodné zručnosti a starostlivosť o zákazníka

Od:

MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia

Bratislava

Popis kurzu

Naučiť účastníkov všetky potrebné znalosti na vyhľadanie, oslovenie klientov a úspešné dotiahnutie obchodu až do konca a následnú starostlivosť o zákazníka.

Obsah kurzu

 • Psychológia predaja, asertivita v predaji
 • Sebapoznanie a sebahodnotenie – zhodnotenie vlastnej sebaprezentácie a pôsobenia na okolie, sebadôvera a sebamotivácia – ich význam pre úspešnosť predajcu
 • SWOT analýza vlastných predajných zručností
 • Typológie osobností, odporúčania pre správanie sa k rôznym typom zákazníkov, aktívny nácvik
 • Obchodný rozhovor – štruktúra a fázy
 • Poznanie svojho portfólia zákazníkov, aktívna práca so zákazníckymi údajmi, identifikácia príležitostí na akvizíciu a ďalší predaj
 • Manažment regiónu a riadenie obchodných príležitostí s ohľadom na predajné ciele

Shaddowing/kou­čing

Shaddowing, teda okamžitá spätná väzba je výborná na identifikovanie problémov u zákazníka a na prípravu na školenie. Trénerka individuálne pracuje so zamestnancami, počúva ich predajné rozhovory, dáva im spätnú väzbu a koučing za účelom zlepšenia ich predajných rozhovorov. Shaddowing je možný pred aj po školení, prípadne bez školenia.

Metódy a nástroje našich tréningov:

 • Facilitovaná práca v skupinách – úlohy a prípadové štúdie
 • Diskusie a zdielanie názorov, výmena skúseností
 • Modelové situácie s videonahrávkami a spätná väzba pre účastníkov a prípadne aj shaddowing a následný koučing
 • Sprostredkovanie teórie, praktických skúseností a poznatkov lektora formou prezentácie

Cieľová skupina

všetci obchodníci a obchodní vedúci, podnikatelia

Kontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk

Hodnotenie
Organizátor