Vizuálne skúšanie - VT 2

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Certifikát podľa STN EN ISO 9712

Cieľová skupina

Kurz je určený pre kontrolórov zváračských prác.

Termíny kurzov

03.04.2017 - 07.04.2017
19.06.2017 - 23.06.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Tatarová, Ing.
tel: +421 2/492 462 79
mobil: +421 915 990 787
e-mail: tatarovam@vuz.sk

Adresa
Račianska 71, 2. poschodie, č. dverí 271, 832 59 Bratislava