Vizuálne skúšanie - VT 2

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Certifikát podľa STN EN ISO 9712

Cieľová skupina

Kurz je určený pre kontrolórov zváračských prác.

Termíny kurzov

07.11.2016 - 11.11.2016
12.12.2016 - 16.12.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Tatarová, Ing.
tel: +421 2/492 462 79
mobil: +421 915 990 787
e-mail: tatarovam@vuz.sk

Adresa
Račianska 71, 2. poschodie, č. dverí 271, 832 59 Bratislava