DETAIL KURZU

Asertivita

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Zvládnuť asertívny spôsob komunikácie, ktorý pomáha účinne presadzovať ciele organizácie a podporuje budovanie priamej a priaznivej atmosféry na pracovisku

 • Naučiť sa jasne vyjadrovať svoje požiadavky a pocity.
 • Identifikovať manipulatívne spôsoby správania spolupracovníkov a ich primerane riešiť
 • Naučiť sa prijímať kritiku a odmietnutie bez pocitu urážky a zvládnuť umenie konštruktívne kritizovať
Obsah kurzu

Definícia a podstata asertivity

 • asertívny spôsob komunikácie a správania
 • asertivita versus agresivita, zabránenie manipulácii v pracovných

  vzťahoch

Asertívne ľudské práva

 • asertivita v horizontálnych vzťahoch a vo vzťahoch nadriadený-

  podriadený

Asertívne formy správania

Asertívne komunikačné techniky pre vedúcich pracovníkov(a nie len pre nich)

 • technika otvorených dverí,technika selektívneho ignorovania
 • prijateľný kompromis, technika ako povedať „nie“
 • scenár,ako sa vysporiadať s nežiadúcim správaním spolupracovníkov

Pracovná asertivita

 • uvedomenie si svojich silných stránok
 • ako byť stručný, presný, ako sa vyhnúť „vate“ pri komunikácii s kolegami

Kritika, ako reagovať na kritiku

 • päť krokov lepšieho vysporiadania sa s kritikou
 • kritika v asertivite, sebakritika, kritika druhých, prijatie kritiky

Viac informácií na www.fbe.sk

Cieľová skupina

Kurz je určený pre vedúcich pracovníkov ako aj pre všetkých, ktorí v kontakte so spolupracovníkmi prichádzajú do situácií, kde je potrebné udržať rovnováhu medzi vzťahmi a cieľovou orientáciou a kde akékoľvek snahy o manipuláciu majú negatívny dopad na pracovný tím.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 320 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať