Kurz: Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT Bratislava

Popis kurzu

Kurz aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostných technikov a ABT organizujeme v zmysle § 23 ods.(6) a § 24 ods. (10) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znp. v rozsahu 16 hodín. Bezpečnostný technik a ABT je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. Obsah kurzu je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z.Obsah kurzu

Aktuálne legislatívne zmeny v oblasti BOZP a ochrany zdravia za posledných 5 rokov. BONUS: Účastníci dostanú CD s aktuálnymi predpismi.Cieľová skupina

bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní techniciKontaktná osoba

PhDr. Anna Dérerová
+421 911 650 622
dererova@besoft.sk


Organizátor