Detail kurzu

Kurz LEKTOR

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Kurz Lektor je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje u školiteľov ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) písm. a) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz Lektor je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 52 hodín a dištančne 48 hodín.

Obsah kurzu

  • Základy vzdelávania dospelých, stanovenia cieľa vzdelávania
  • Špecifiká učenia sa dospelých.Bariéry vo vzdelávaní dospelých
  • Osobnosť a profesijné kompetencie lektora
  • Príprava na prednášku
  • Predpoklady úspešnej komunikácie
  • Verbálna komunikácia, Neverbálna komunikácia
  • Rétorické schopnosti lektora
  • Tréning praktických lektorských zručností. Spätná väzba

Overovanie vedomostí: 31.5.2023

Cieľová skupina

osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých

Miesto konania: Astrova 2/A, Bratislava – Ružinov

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

Certifikát OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Poznámka k cene

prednášky, učebný materiál, malé občerstvenie

Kontaktná osoba

PhDr. Slávka Šamudovská
+421 911 650 622
samudovska@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor