DETAIL KURZU

Japonské metódy Kaizen podľa TPS (Toyota Production System) a základné nástroje kvality

CeMS, s.r.o.

Popis kurzu

Toyota Production System (TPS) je integrovaný systém riadenia výroby, ktorý vyvinula spoločnosť Toyota Motor Company a stal sa vzorom pre viaceré automobilové koncerny pri zavádzaní tzv. Leanmanufacturing systému, čiže zoštíhlenia procesov organizácie s cieľom zvyšovania efektivity, flexibility a kvality. Účastníci kurzu sa oboznámia s detailným konceptom Kaizenu, TPS ako aj so základnými nástrojmi riadenia kvality (QC Tools), ktoré si osvoja počas riešenia modelového príkladu.Obsah kurzu

 • Čo znamená Kaizen, história, filozofia, princípy
 • Ako implementovať Demingov cyklus riadenia a zlepšovania PDCA
 • Koncept Kaizen formou individuálneho zlepšovania vs. tímového zlepšovania
 • Prezentácia Toyota Production System – vysvetlenie histórie TPS (Just-In-Time Production), 3 piliere pre leanmangement = MUDA, MURA, MURI:
  • Koncept MUDA = eliminácia 7 druhov strát (TIMWOOD) pre zoštíhlenie procesov
  • Koncept MURA = zvýšenie produktivity zavedením KANBAN & HEIJUNKA systému
  • Koncept MURI = zavedenie štandardizácie procesov / úkonov / postupov
  • Koncept POKA YOKE = zabránenie vzniku omylov / chýb počas výroby
 • Systém 5S (resp. 7S) – vysvetlenie krokov, audity 5S, štandardizácia a vizualizácia pracovísk, systém motivácie a hodnotenia, ukážky z praxe v Japonsku a Európe
 • Metodológia a základné nástroje kvality (QC Tools) : Definícia procesu, Brainstorming, Ishikawa diagram príčin a následkov, 5Why, Paretova analýza, Multivoting, Matica kritických faktorov, Radarový diagram, Histogram
 • Riešenie konkrétnych modelových príkladov – workshop účastníkov kurzu
Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

v cene je zahrnuté občerstvenie, obed, učebný materiál, pero, vystavenie osvedčenia

Kontaktná osoba


0908 345 320
kurzy@cems.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať