DETAIL KURZU

Kompletný výklad zákona o DPH

sféra, a.s.

Popis kurzu

2 - dňový seminár, ktorý Vás prevedie zákonom o DPH s odborníčkou z Finančného riaditeľstva SR. Seminár je určený pre tých, ktorí začínajú s problematikou DPH a potrebujú sa zoznámiť s celým zákonom, pracujú s problematikou DPH a chcú si overiť doposial nadobudnuté poznatky a informácie.Obsah kurzu

Program: 

 • Registračná povinnosť
 • Zábezpeka na daň
 • Zmena registrácie podľa § 5 a § 6
 • Zdaniteľné obchody
 • Miesto zdaniteľného obchodu (tovar a služby)
 • Daňová povinnosť
 • Základ dane a sadzba dane
 • Oslobodenie od dane
 • Odpočítanie dane
 • Oprava základu dane
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu
 • Ručenie za daň
 • Fakturácia
 • Kontrolný výkaz
 • Zrušenie registrácie
 • Diskusia

Harmonogram:

Platí pre obidva dni:

 • 08:00 - 09:00 registrácia
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:50 obed
 • 11:50 - 14:05 prednáška
 • 14:05 - 14:15 prestávka
 • 14:15 - 15:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 2x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

Ekonómovia, účtovníci a záujemcovia, ktorí:
Začínajú s problematikou DPH a potrebujú sa zoznámiť s celým zákonom,pracujú s problematikou DPH a chcú si overiť doposiaľ nadobudnuté poznatky a informácie.
Hodnotenie
Organizátor