DETAIL KURZU

Kompletný výklad zákona o DPH

Od:

sféra, a.s.

Bratislava

Popis kurzu

2 - dňový seminár, ktorý Vás prevedie zákonom o DPH s odborníčkou z Finančného riaditeľstva SR. Seminár je určený pre tých, ktorí začínajú s problematikou DPH a potrebujú sa zoznámiť s celým zákonom, pracujú s problematikou DPH a chcú si overiť doposial nadobudnuté poznatky a informácie.Obsah kurzu

Program: 

 • Registračná povinnosť
 • Zábezpeka na daň
 • Zmena registrácie podľa § 5 a § 6
 • Zdaniteľné obchody
 • Miesto zdaniteľného obchodu (tovar a služby)
 • Daňová povinnosť
 • Základ dane a sadzba dane
 • Oslobodenie od dane
 • Odpočítanie dane
 • Oprava základu dane
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu
 • Ručenie za daň
 • Fakturácia
 • Kontrolný výkaz
 • Zrušenie registrácie
 • Diskusia

Harmonogram:

Platí pre obidva dni:

 • 09:00 - 10:45 začiatok prednášky
 • 10:45 - 11:00 prestávka
 • 11:00 - 12:40 pokračovanie prednášky
 • 12:40 - 13:40 obed
 • 13:40 - 15:30 pokračovanie prednášky
 • 15:30 - 16:00 diskusia

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 2x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

Ekonómovia, účtovníci a záujemcovia, ktorí:
Začínajú s problematikou DPH a potrebujú sa zoznámiť s celým zákonom,pracujú s problematikou DPH a chcú si overiť doposial nadobudnuté poznatky a informácie.

Kontaktná osoba

Veronika Šišovská
+421 948 630 830
vzdelavanie@sfera.sk

Hodnotenie
Organizátor