Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24 je určená pre osoby vykonávajúce činnosti na technických zariadeniach elektrických a je organizovaná na základe schváleného projektu Národným inšpektorátom práce pod č. oprávnenia VVZ-0629/07-05.1 a VVZ-0608/07-05.2

Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24  je oboznámiť účastníkov s novými právnymi predpismi a zmenami v BOZP, technickými normami a ich uplatňovaním v praxi v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, vyhl. č. 356/2007 Z.z. a vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Program a obsah vzdelávania je pre celú skupinu odborníkov a je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z vyhlášky č. 356/2007 Z.z. na aktualizačnú odbornú prípravu.

Podmienkou platnosti osvedčenia je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti účastníka podľa § 16ods. 2 písm. c) zákona 124/2006 v znp.Klubová cena kurzu: 41,67 € bez DPH (50 € s DPH 20%) platí po registrácii do klubu IBP
Cena kurzu: 45,83 € bez DPH (55 € s DPH 20%)
Miesto konania: Bratislava

Obsah kurzu

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.
Certifikát Osvedčenie elektrotechnika

Kontaktná osoba

Mgr. Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať