Detail kurzu

Daňové, účtovné a mzdové zákony v praxi s odborníkmi Ing. Milanom Kúdelom, Ing. Bc. Janou Acsovou a Ing. Vladimírom Ozimým vrátane testov z danej oblasti zostavených lektormi

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Využite efektívnu formu vzdelávania. Sami si určíte, kedy budete sledovať kurz z pohodlia vášho domova. Prispôsobte si vzdelávanie vašim potrebám.

Špecializovaný kurz je zostavený tak, aby komplexne pokryl vybrané oblasti z účtovníctva, daní a miezd v platnej legislatíve roku 2019.

Prejdeme si horúce témy najproblematickejších oblastí. Čaká vás podrobný prierez optimalizáciou daňových nákladov, komplexný prehľad legislatívy z pohľadu praxe, praktické tipy a optimalizačné triky.


Obsah kurzu

 1. Podvojné účtovníctvo pre pokročilých 2019

Videokurz je určený pre pokročilých účtovníkov, ktorí si potrebujú obnoviť alebo prehĺbiť vedomosti z podvojného účtovníctva. Lektori na praktických príkladoch dokumentujú použitie správnych účtov a upozorňujú na najčastejšie chyby z praxe. Veľkou výhodou videokurzu je, že sa venuje oblasti podvojného účtovníctva komplexne a vysvetľuje prepojenie účtovníctva, daňovej legislatívy aj obchodného práva. Kurz pozostáva z 24 školiacich hodín rozdelených do 6 ucelených častí s odborníkmi Ing. Milanom Kúdelom, Ing. Bc. Janou Acsovou a Ing. Vladimírom Ozimým.

Obsah:

 • Náklady a výnosy v podvojnom účtovníctve
 • Zásoby a finančný majetok
 • Dlhodobý majetok
 • Zúčtovacie vzťahy – pohľadávky a záväzky
 • Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
 • Účtovná závierka 

    2. Daňové zákony pre pokročilých 2019

Práca účtovníka nekončí účtovnou závierkou ale musí si vedieť poradiť aj daňami s príjmov a DPH. Videokurz Daňové zákony pre pokročilých 2019 je určený pre každého, kto sa potrebuje zdokonaliť v tejto oblasti a prehĺbiť si svoje znalosti daňovej legislatívy. Kurz pozostáva z 20 školiacich hodín rozdelených do 5 ucelených častí s odborníkmi Ing. Vladimírom Ozimým a Ing. Bc. Janou Acsovou

Súčasťou videokurzu sú aj testové otázky zostavené lektormi, zamerané práve na najčastejšie chyby v praxi. Po zvládnutí testu vám bude vydané potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu Daňové zákony pre pokročilých 2019.

Obsah:

 • Daň z príjmov právnických osôb – vybrané aplikačné problémy
 • Daň z príjmov fyzických osôb
 • Daň z príjmov - transferové oceňovanie
 • DPH - dodanie tovaru a služby, zdaniteľná osoba, osoba povinná platiť daň a výkazy platiteľa
 • DPH - fakturácia, odpočítanie dane a vybrané novinky roka 2019

    3. Mzdy a personalistika pre pokročilých s odborníčkou Júliou Pšenkovou

Aby Vám v neustále sa meniacej slovenskej legislatíve nič neuniklo a nemuseli ste venovať viac času zisťovaniu zmien než samotnej práci, je tu pre Vás videokurz Mzdy a personalistika pre pokročilých s odborníčkou Júliou Pšenkovou. Ako bonus k tomuto videokurzu vám venujeme videozáznam na tému GDPR v mzdovej praxi s JUDr. Marcelou Macovou PhD.

Obsah :

 • Cestovné náhrady a vysielanie zamestnancov do zahraničia
 • Ročné zúčtovanie dane
 • Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov
 • Aktuálne zmeny v zákonníku práce vrátane príspevkov zamestnávateľa na rekreáciuCena kompletného videokurzu Daňové, účtovné a mzdové zákony v praxi je 287 € s DPH.

Čo máte v cene?

 • Prístup k špecializovanému videokurzu
 • Poradenstvo s lektormi po dobu až 1 roka od úhrady
 • Študijné materiály vypracované lektorom v elektronickej podobe
 • Počet spustení, ako potrebujete - nelimitujeme Vás počtom spustení
 • Testové otázky a vydanie potvrdenia


Aké sú výhody vzdelávania formou videokurzu?

 • Ušetríte náklady na cestovanie
 • Sami si naplánujete, kedy sa budete vzdelávaniu venovať
 • Neobmedzený počet opakovaní
 • Aktuálne informácie – videokurz je prispôsobený aktuálne platnej legislatíve
 • Dostupnosť – jediné čo potrebujete, je prístup k internetu


Súčasťou videokurzu je aj poradenstvo

Každý pracovný deň máte istotu, že na svoje otázky neostanete sami, ale máte možnosť poradiť sa priamo s lektormi.

V súkromných aplikáciách môžete priamo posielať aj prípadné dokumenty, ktoré sú potrebné pri vyriešení Vašej otázky.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní videokurzu Poznámka k cene

Cena kompletného videokurzu Daňové, účtovné a mzdové zákony v praxi je 287 € s DPH

Kontaktná osoba


+421 902 55 11 99
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor