Detail kurzu

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2019

sféra, a.s.

Popis kurzu

Účtovná závierka v praxi s odborníčkou z MF SR. 

Obsah kurzu

Program:

1.  Účtovníctvo v priebehu  účtovného obdobia

ako sa vyhnúť neprávnemu účtovaniu

aktuálne otázky z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov

previazanosť na Obchodný zákonník z pohľadu ostatných noviel

2.  Jednotlivé fázy účtovnej závierky 

zabezpečiť úplnosť a správnosť účtovníctva  a samotné zostavenie účtovnej závierky

a)  inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania a účtovné prípady s tým spojené -  vyradenie majetku, úprava ocenenia majetku a záväzkov

b)  závierkové účtovné prípady, správne ocenenie, zaúčtovanie všetkých skutočností do účtovného obdobia; rezervy, časové rozlíšenie, úroky

c)  chyby z predchádzajúcich účtovných období a ich účtovanie

d)  previazanosť vybraných okruhov účtovania na daň z príjmov

e)  zostavenie účtovnej závierky, osobitosti mikro účtovnej jednotky

f)  upozornenie na správne vykazovanie jednotlivých položiek účtovnej závierky, tvorba analytických účtov

g)  všeobecný vzor poznámok mikro účtovnej jednotky a malej účtovnej jednotky

3.  Overenie účtovnej závierky a zverejnenie účtovnej závierky

zmeny vlastného imania

požiadavky ostatných noviel Obchodného zákonníka

podnik v kríze, povinnosti a obmedzenia z toho vyplývajúce

4.  Schválenie účtovnej závierky z pohľadu posledných noviel zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka

zrušenie obchodnej spoločnosti z rozhodnutia súdu

Harmonogram:

  • 08:00 - 09:00 registrácia
  • 09:00 - 10:50 prednáška
  • 10:50 - 11:50 obed
  • 11:50 - 13:00 prednáška
  • 13:00 - 13:10 prestávka
  • 13:10 - 14:10 prednáška
  • 14:10 - 14:20 prestávka
  • 14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku. 
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať