Detail kurzu

Kurz pre osoby poučené na §20 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Kurz realizujeme v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktoré budú môcť obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Obsah kurzu

Organizačné pokyny:

Prezentácia: 3.12.2020 od 7.45 - 8.00 hod.

Rozsah kurzu: od 8.00 – do 12.00

Cieľová skupina


Certifikát Potvrdenie v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z.

Kontaktná osoba

Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať