DETAIL KURZU

Daň z príjmov FO za rok 2019, daňové priznanie typu B, vrátane zmien od 1.1.2020 - Ing. Marcela Prajová - Žilina

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár s Ing. Marcelou Prajovou z Finančnej správy SR je zameraný a bezproblémové vyplnenie daňového priznania typu B, ako aj na rozsiahle zmeny v zákone o dani z príjmov FO.Obsah kurzu

1. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou pre rok 2019

 • Zákon č. 347/2018 Z. z. – príspevok na rekreáciu
 • Zákon č. 368/2018 Z. z. – nepeňažné plnenie za účelom ubytovania zamestnanca
 • Zákon č. 10/2019 Z. z. – zvýšenie sumy daňového bonusu
 • Zákon č. 54/2019 Z. z. –  zmena podmienok na oslobodenie 13. platu
 • Zákon č. 155/2019 Z. z. – podnikové štipendiá
 • Zákon č. 221/2019 Z. z. – znižovanie administratívnej záťaže2. Vyčíslenie jednotlivých čiastkových základov dane z príjmov fyzických osôb so zameraním na čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu3. Vybrané oblasti – špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane týkajúce sa fyzickej osoby, uplatnenie vybraných daňových výdavkov, aktuálne problémy z praxe4. Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky za rok 20195. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2019 – zmeny v tlačive daňového priznania typ B, komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania typ B, povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, platba dane, platenie preddavkov6. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2020 a neskôr

 • Zákon č. 228/2019 Z. z. – príspevok za zásluhy v športe
 • Zákon č 301/2019 Z. z. – napr.:

                                                    - Definícia vkladu

                                                    - Príjmy oslobodené od dane z príjmov zo závislej činnosti

                                                    - Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení vyplatených, resp. poskytnutých držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

                                                    - Ocenenie výdavku v súvislosti s virtuálnou menou

                                                    - Náhrada za stratu zdaniteľného príjmu

                                                   - Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva

                                                   - Platenie preddavkov  na daň z príjmov fyzickej osoby

                                                   - Zaokrúhľovanie

 • Zákon č. 315/2019 Z. z. – sadzba dane
 • Zákon č. 316/2019 Z. z. – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • Zákon č. 319/2019 Z. z.– príspevok na športovú činnosť dieťaťa7.  Diskusia a odpovede na dopyty (aj počas seminára)


V nadväznosti na legislatívne zmeny, môže byť program doplnený

Cieľová skupina

Účtovníci, ekonómovia, SZČO, široká odborná verejnosť...
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor