Detail kurzu

Najčastejšie problémy pri aplikácií DPH a Dane z príjmov - Ing. Soňa Ugróczy - Žilina

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Program bude aktuálne doplnený

Obsah kurzu

Program bude aktuálne doplnený

Cieľová skupina

účtovníci, ekonómovia, široká odborná verejnosť...
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor