Detail kurzu

Odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami

BOZPO, s.r.o.

Popis kurzu

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje odbornú prípravu / aktualizačnú odbornú prípravu pre prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov.

Obsah kurzu

1. Právne predpisy
2. Pracovné postupy a požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti práce
3. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri výkone tejto činnosti
4. Epidemiológia a základy z mikrobiológie vo vzťahu tejto činnosti
5. Ochrana životného prostredia vo vzťahu k tejto činnosti

a iné

Cieľová skupina

Odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a práca s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, je určená osobám, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť a vedomosti v práci s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a pri práci s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na
profesionálne použitie. Zároveň je určený držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre prácu s
dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a pre prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na
profesionálne použitie, ktorí absolvujú aktualizačnú odbornú prípravu pre predĺženie platnosti vydaného osvedčenia.
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy Poznámka k cene

Cena je uvedená bez DPH

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať